Witamy na stronie Farmy Grzybów Leczniczych Mycomed

               

 

Instrukcja towarowej uprawy  shiitake  rasa  SH-37

 

 

Grzyby: Średnio gruby do grubych kapeluszy, z dość wyraźnym  białym obrzeżem. Rasa do produkcji z niskim i średnim modelem suplementów organicznych.

Należy do odmian o średniej skali temperatur 14- 18 °C.

Stosunkowo wysokie plonowanie w pierwszej fazie produkcji (1-3 rzut). Rasy te wymagają: suplementacji na poziomie 15-22 % , stosunkowo niskiej zawartość wilgoci w substracie, i umiarkowanego  poziomu CO2 < 2000 ppm i wysokiego O2 w torbie, nie dają skoordynowanego owocowania i potrzebują niskiej wilgotności powietrza (suche warunki)  do owocowania.

Częściowo odporna na zakażenia. Przy niewysokim  poziomie higieny uprawy, porażenie kostek po 5 rzucie może osiągnąć poziom nawet powyżej 30%.

Okres inkubacji 80 –85 dni. Dość agresywna kolonizacja podłoża (około 30 dni).

Rasa stosunkowo łatwa w uprawie.

 

PARAMETRY HALI PRODUKCYJNEJ PRZY  UPRAWIE SH-37

(Rasy średniego okresu przerastania – średnio i zimnolubne)

 

I. WYWOŁANIE  (SZOK) -   1  DO 2  DNI

 

Kostki w workach polipropylenowych schładzane są do temperatury

4-8 ° C  w czasie 24 – 48 godzin.    

                                

II. INDUKCJA (wywołanie owocowania): 4-6 dni

 

Podczas indukcji stresy środowiskowe (zmiany temperatury, wilgotności i duża ilość składników pokarmowych) sygnalizują, że otoczenie nie jest dłużej odpowiednie dla wzrostu wegetatywnego oraz przyszedł czas na rozmnażanie zarodnikowe. Grzybnia reaguje przesunięciem z fazy wegetatywnej do produkcji owocników.

SH-37 potrzebuje do indukcji światła w ilości ok. 10-12 godzin o odpowiednim natężeniu.

 

Czynniki sprzyjające indukcji zawiązek:

 • zmiana temperatur (dobowe wahania do 10 ° C)
 • wysoka wilgotność względna  92-95 %
 • usuwanie CO2  lub dostarczanie tlenu :
 • wzruszanie, wstrząs, uderzanie
 • nakłuwanie długą metalową igłą
 • zastrzyki wodne
 • odwracanie kostek odwrotnie do kierunku przerastania grzybni
 • stymulacja elektryczna
  Parametry hali uprawowej :
 • temperatura w hali produkcyjnej     18 –22° C
 • wilgotność względna                         85-93 %
 • oświetlenie                 8-10 godzin 150-250 lux
 • wymiana powietrza w komorach jednorazowo w ciągu 2-3 godzin
 • stężenie CO< 2000 ppm
 • przepływ powietrza nad kostką  30-40 cm/min

Metabolizm :

 • ciepło                   1-2 Btu/kostka/godz.
 • parowanie              0.05-0,1 g/kostka/godz.
 • wydzielanie CO2      0,1 g/kostka/godz.

1.Uwalnianie kostek z worków polipropylenowych i układanie kostek na półkach.

Odcinamy część worka powyżej powierzchni grzybni na rysunku poniżej  zaznaczone czerwoną przerywaną kreską  , a następnie ostrożnie rozcinamy pozostałą cześć worka od góry w dół  i zdejmujemy całkowicie z kostki

Przy rozcinaniu i usuwaniu worków należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić delikatnej powierzchni kostki.

 

 

Po rozpakowaniu kostek rozstawiamy je na półkach.

Półki powinny być tak rozmieszczone aby było wystarczająco dużo miejsca do zbiorów, a kostki były dostatecznie oświetlone.

 

 Standardowym rozwiązaniem często stosowanym w Polsce jest regał składający się z pięciu półek o szerokości  1 m do 1,2 m. Pierwsza pólka minimum 15 cm od posadzki, co pozwala na zachowanie czystości pod regałami.  Kolejne półki w odległościach minimum co 45 cm .  Optymalne obłożenie to 12  kostek na m2  półki.

Sam sposób ułożenia kostek na półkach jest dowolny, natomiast kostki nie powinny do siebie przylegać. Przy obliczaniu  ilości podłoża w pomieszczeniu ważnym czynnikiem jest również masa substratu na m3 pomieszczenia i nie powinien przekraczać  30kg substratu na m3 pomieszczenia.

Poniższe fotografie  prezentują rozwiązania zastosowane u producentów

 

   

 

2. Pinning – po pobudzeniu grzybni do owocnikowania, na powierzchni bloku formują się guzki (lumping)

 

 

Sygnalizuje to początek pinningu (tworzenie zawiązków). Te guzki różnicują się w specjalistyczne tkanki grzyba. W tym momencie nazywamy je star pins lub primordia.

 

Wysoki poziom dwutlenku węgla hamuje pinning. Dlatego w celu wywołania pinningu, całą lub część powierzchni substratu  wystawiamy na wietrzenie. Na powierzchni tej tworzy się brązowa „skórka”, która funkcjonuje analogicznie jak kora na pniach ( rys.6). Skórka tworzy korzystne mikro-środowisko dla pinningu (zawiązków), chroni bloki przed pleśniami i utratą wody (parowaniem).

Podobnie jak w uprawie na pniach, jeśli w pomieszczeniu  do owocowania  potencjalne parowanie jest zbyt niskie, powierzchnia bloków  pozostanie mokra i pinninig będzie mocno zredukowany. Z drugiej strony nadmiernie niska względna wilgotność wysusza bloki zbyt szybko i pining może być także zmniejszony. Względna wilgotność  między 85% i 95% RH pozwoli ominąć obie te skrajności. Chociaż temp. pinningu  zależy od rasy grzybni, większość ras  tworzy zawiązki w temp.18-22 C przez 3-10 dni. Zakres temp. pinningu dla poszczególnych ras jest niezależny od substratu.

III. OWOCOWANIE (FRUITING):  10-14 dni

Wilgotność względna powinna stale zmieniać się podczas rozwoju owocników i obniża się ją nawet do 65% tuż przed zbiorem. Preferowane jest zrywanie średniej wielkości grzybów gdy brzeg kapelusza jest jeszcze podwinięty.

 

 

Większe plony uzyskuje się jeśli owocnikom pozwala się urosnąć (ale ich jakość jest gorsza). Dla lepszych rezultatów udział jakościowy w plonach musi być ostrożnie wyważony przez producenta przez cały okres uprawy w pomieszczeniu. Chociaż shiitake wytrzymują silniejszy strumień wody przy podlewaniu niż boczniaki czy inne grzyby, to blaszki pod wpływem nadmiernego nawadniania brązowieją, przez co jakość spada. (Shiitake rosnące na zewnątrz zwykle mają brązowe plamy spowodowane przez owady. Uszkodzenia te stają się później miejscem infekcji bakteryjnych.) Grzyby powinny być przycinane równo z powierzchnią kostki ostrym nożem, aby nie zostawić fragmentów trzonka.

Obumarłe resztki stają się miejscem lokalizacji pleśni i przyciągają owady. Kciuki podczas zbiorów powinny być owinięte taśmą klejącą lub chronione w inny sposób, gdyż nacisk potrzebny przy ścinaniu shiitake jest znacznie większy niż przy innych, mięsistych grzybach.

  Parametry hali uprawowej :
 • temperatura w hali produkcyjnej     14 –18° C
 • wilgotność względna                         75-85 %
 • oświetlenie                 8-10 godzin 150-250 lux
 • wymiana powietrza w komorach jednorazowo w ciągu 2 godzin
 • stężenie CO< 1000 ppm
 • przepływ powietrza nad kostką  50-70 cm/min

Metabolizm :

 • ciepło                   1-2 Btu/kostka/godz.
 • parowanie              0.05-0,1 g/kostka/godz.
 • wydzielanie CO2      0,1 g/kostka/godz.

 

IV. ODPOCZYNEK ( RESTING) 7 DO 10 DNI

 

W tym okresie chociaż bloki nie plonują, nie są w okresie spoczynku. Grzybnia aktywnie rośnie oraz magazynuje składniki pokarmowe przygotowując się do następnego owocowania. Po odpoczynku cykl zaczyna się od nowa.

Po zakończonym owocowaniu ponawiamy wzrost wegetatywny, a grzybnia gromadzi zapasy na następny rzut. Odpoczynek trwa od 8 do 14 dni. Czasem odpoczynek łączony jest z suszeniem kostek co zatrzymuje proces  i pozwala bardziej zsynchronizować owocowanie.

Optymalne warunki w hali uprawowej podczas restingu:

 • temperatura w hali produkcyjnej     22 –24° C
 • wilgotność względna                         60-70 %
 • oświetlenie                 nie musi być
 • wymiana powietrza w pomieszczeniu  2-3 razy na godzinę
 • przepływ powietrza nad kostką  80-100 cm/m

W przypadku zbyt szybkiej utraty wagi przez kostek w fazie restingu ,  zwiększamy wilgotność w pomieszczeniu. Waga kostki po fazie restingu  1,5-1,6 kg

 

V. WYWOŁANIE POPRZEZ MOCZENIE KOSTEK (SZOK)

By spowodować owocowanie, w momencie gdy substrat osiągnie swą fizjologiczną dojrzałość po okresie odpoczynku (restingu), stosuje się moczenie w wodzie. Moczenie wywołuje reakcji grzybni na wodę i jej temperaturę. Woda wchłaniana przez kostkę powoduje wypychanie powietrza (szok tlenowy), a przede wszystkim obniżenie temperatury w kostce (szok termiczny). Grzyby do rozwoju potrzebują zapasu wody w bloku, dlatego plon jest powiązany z zawartością wody w substracie. Bloki wymagają do nasycenia nawet od 6 do 72 godz. moczenia.

Dodanie składników  pokarmowych do wody w której moczymy kostki może zwiększyć plon ale również powoduje wyższy poziom zakażeń.

-         moczenie w zimnej wodzie o temp. < 10 C

-         można do czystej wody dodawać węglan wapnia (kreda) w ilości 500 g / 100 l, który powoduje zmianę odczynu na powierzchni podłoża na alkaliczny, nie korzystny dla rozwoju organizmów konkurencyjnych.

-         czas pierwszego moczenia  6- 12 godzin  (waga kostki po namoczeniu około 2,8 – 3,0  kg) Jeżeli jednak kostki nie osiągną wagi powyżej 2,7 kg, ponawiamy moczenie.

 

Moczenie kostek można przeprowadzić w różnego rodzaju pojemnikach, wannach, basenach. Kostki układamy w przygotowanych pojemnikach, a następnie zalewamy wodą (nigdy nie odwrotnie). Podłoże musi być całkowicie zanurzone w wodzie.

W trakcie moczenia uzupełniamy poziom wody.

Poniższe fotografie przedstawiają przykładowe rozwiązania stosowane u producentów .

 

 

 

W czasie moczenia kostek , hala produkcyjna jest czyszczona i dezynfekowana . Brak dezynfekcji może spowodować infekcję namoczonej kostki na dużą skalę .

Po rozłożeniu namoczonej kostki na półkach (rozkładanie kostek zaczynamy od górnej półki), przy niskiej wilgotności  60 –65 % zwiększamy temperaturę do 22-24 ° C  i znacznie zwiększamy wietrzenie aż do obeschnięcia powierzchni kostki, która w tym momencie jest szczególnie podatna na infekcje. Dla przyspieszenia procesu osuszania powierzchni kostki można skierować bezpośrednio na kostki strumień powietrza z wentylatora przenośnego.

Po pierwszym i kolejnych moczeniach plonowanie następuje na brązowych kostkach. Białe pęknięcia powierzchniowej „ kory” (pinning)   jest początkiem tworzenia się zawiązek, a następnie owocników

   

W kolejnych cyklach czas moczenia kostek ulega wydłużeniu i waha się  od 6 – 24 godzin. W związku z tym czas ustalamy dokonując ważenia moczonych kostek które w kolejnych cyklach powinny wynosić: :

-         II moczenie do wagi kostki    ok. 2,4 - 2,7 kg

-         III moczenie do wagi kostki   ok. 2,2 – 2,5 kg

-         IV moczenie do  wagi kostki   ok. 1,9 – 2,2 kg

 

 

 

www.grzyby.info   Egzotyczne grzyby w Twoim domu .

               

Mycomed - Medicinal Mushrooms Biosystem.