Witamy na stronie Farmy Grzybów Leczniczych Mycomed

               

Mycie i dezynfekcja w halach uprawowych grzybów

 

 Nowoczesna produkcja grzybów wymaga utrzymania hali produkcyjnej i jej otoczenia w czystości. 

 

ŚRODKI MYJĄCE :

EWABO MULTICLEAN

Atest PZH nr HŻ/12443/00

Posiada silne właściwości odolejania i odtłuszczania. Można wydajnie i bezpiecznie czyścić powierzchnie: stalowe i nierdzewne, plastikowe i gumowe, aluminiowe, maszyny i części maszyn, dachówki i stropy betonowe.

 

EWABO INDUSTRIEREINIGER

Atest PZH nr HŻ/16087/95.

Koncentrat przeznaczony do zmywania zabrudzonych płyt, ścian i podłóg w hali uprawowej .Może być również stosowany do ręcznego mycia skrzynek do grzybów.

Środki myjąco-dezynfekujące

DWUTLENEK CHLORU ClO2 – ( Polecany )

Anthium Dioxcide– Hyalus

Informacje na temat Dwutlenku Chloru zostały zawarte w odrębnym opracowaniu . Nowe skuteczna dezynfekcja .

M E X E P T  - ( Polecany )

 świadectwo PZH HT-1504/2002, karta charakterystyki MSDS PL)

SKŁAD I WŁASNOŚCI :

Płynny preparat bakterio- i grzybobójczy, w którym substancją aktywną jest tlen i kwas fosforowy. Nie zawiera chloru, jodu, formaldehydów ani związków azotowych.

Nie powoduje uodpornienia się szczepów bakterii, grzybów i pleśni. Bez zapachu, łatwo emulguje tłuszcze i dobrze się wypłukuje. Nie wykazuje negatywnego wpływu na uprawy grzybów. W stężeniu roboczym jest bezpieczny dla ludzi i środowiska.

 

ZASTOSOWANIE - w produkcji grzybów do:

- dezynfekcji hal uprawowych

- zabezpieczenia używanego sprzętu i wyposażenia  w celu zniszczenia grzybów konkurencyjnych z poprzedniego cyklu produkcyjnego.

SPOSÓB UŻYCIA  

Dezynfekcja ogólna w hali - roztworem 1% Mexeptu

- powierzchnie, narzędzia, szafy do szczepień smarować lub opryskiwać trzykrotnie,   stosując 30-minutowe nawilżanie

- odkażone przedmioty przepłukać wodą i zabezpieczyć przed zakażeniem wtórnym

- wycieraczki przed wejściem do komór uprawnych nasączać kilka razy dziennie

- płytę fermentacyjną opryskiwać zapewniając 60-minutowe nawilżanie

- opakowania do zbierania i krótkotrwałego przechowywania grzybów przepłukać wstępnie wodą i wysuszyć, następnie opryskać lub zanurzyć w roztworze preparatu

Dezynfekcja drewna roztworem 2% Mexeptu. Przed dezynfekcją deski i słupki oczyścić z warstwy podłoża i usunąć zniszczoną warstwę drewna. Samą dezynfekcję można prowadzić w trojaki sposób:

- przez zanurzenie w roztworze preparatu na 60 minut

- przez trzykrotne smarowanie szczotką lub pędzlem - czas nawilżenia 65 minut

- przez trzykrotny natrysk roztworu z opryskiwacza ogrodowego   czas nawilżania 65 minut

- zużycie roztworu roboczego przy smarowaniu lub natrysku wynosi 300-500 ml na 1 m2 w zależności od rodzaju i wilgotności drewna; przy suchym drewnie dawkę należy podwoić

Po dezynfekcji drewno należy składować w przewiewnym miejscu przez 1-2 tygodnie - jest to okres, który należy zachować pomiędzy procesem dezynfekcji a ponownym użyciem drewna do uprawy grzybów.

Roztwór użytkowy po dezynfekcji zanurzeniowej nadaje się do ponownego stosowania, jeśli nie jest nadmiernie zanieczyszczony i nie wykazuje wyraĄnej zmiany barwy.

 

DANE TECHNICZNE

Wygląd - ciecz klarowna, słomkowa

Zapach - organiczny

pH 1% koncentratu - < 3 (w temp. 20°C)

Gęstość - 1,1 g/cmł

Własności korozyjne wobec stali węglowej, stopów miedzi i brązu !

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturach 0 - 30 °C

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA  oznaczenie Xi - preparat drażniący.

 

Zagrożenia (R): R 37/38 - działa drażniąco na oczy i skórę

Określenia prawidłowego postępowania (S):

S 1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 3 - przechowywać w chłodnym miejscu

S 14 - nie przechowywać razem z preparatami alkalicznymi

S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

 

MYCETOX 04-SL

Atest – brak danych


Preparat grzybobójczy stosowany w uprawie grzybów do zabezpieczania drewna oraz niszczenia patogenów grzybni.
Stosowany także do ogólnej dezynfekcji hal uprawowych, narzędzi stosowanych przy uprawie, itp.
Środek jest również skuteczny w walce z grzybami, wirusami i bakteriami.

 

MYCETOX M

Atest – brak danych


Preparat grzybobójczy przeznaczony do zwalczania grzybów pleśniowych na murach i tynkach w starych piwnicach,budynkach przemysłowych i zabytkach.
Bardzo skuteczny na zewnątrz i wewnątrz, bez konieczności skuwania tynku. Nie pozostawia plam
.

 

EWABO KISTENREINIGER

 

Atest PZH Nr HŻ/06857/00

Specjalny koncentrat dezynfekcyjno-myjący do maszynowego mycia skrzynek do transportu grzybów. Usuwa bez pozostałości zabrudzenia tłuszczowe, białkowe i inne. Nie pieni się.

 

Środki dezynfekcyjne

ALDEKOL DES 03

 

Atest PZH Nr HT-1005/2001

Preparat przeznaczony do dezynfekcji pustych hal, drewna i narzędzi wykorzystywanych w produkcji shiitake. Posiada silne działanie bakteriobójcze na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych (poza TBC), wirusobójcze (wirusy otoczkowane i nieotoczkowane) i grzybobójcze.

ALDEKOL DES LB

 

Atest PZH Nr HŻ/17030/01

Koncentrat dezynfekcyjny dla przemysłu spożywczego. Zawiera bezaldehydowe substancje aktywne wykazujące działanie bakterio- i grzybobójcze, zarówno w niskich, jak i pokojowych temperaturach. Nie ma właściwości lotnych i tym samym nie wydziela przykrego zapachu.

Zamgławiacze :

 

ZAMGŁAWIACZE TERMICZNE ( np. TF-35, TF-60 )

 

Urządzenia te zostały zaprojektowane do zamgławiania środków grzybobójczych (możliwość ochrony przed białą i suchą zgnilizną), owadobójczych (niszczenie dorosłych muchówek), zwalczania roztoczy oraz dezynfekcji hal uprawowych,

• znacznie skracają czas zabiegu i zmniejszają jego koszt;

• rozbijają strukturę cieczy do 0,5 u;

• wytwarzana postać gazowa umożliwia dotarcie do wszystkich zakamarków;

• pozwalają na aplikację termostabilnych (np. ALDEKOL DES 03) preparatów rozpuszczalnych w wodzie lub olejach; ponieważ wytwarzają tzw. „ciepłą chmurę” (70 – 80°C przy wylocie z urządzenia) - zapewniają lepszą skuteczność zarówno dezynfekcji, jak i ochrony upraw – w wyższej temperaturze mikroorganizmy są bardziej wrażliwe na wszelkie środki ochrony, co zwiększa ich skuteczność.

Przy dodatku nośnika mgły  FOG-ADD ich skuteczny zasięg  to 40-60 metrów w zależności od stosowanego urządzenia.

 

ZAMGŁAWIACZE ELEKTRYCZNE ( np. NEBULO I NEBUROTOR)

 

W przypadku, gdy stosowane preparaty nie są termostabilne, polecamy stosować zamgławiacze elektryczne. Są to idealne urządzenia do rozprowadzania środków owadobójczych, dezynfekujących, dezodorujących - nawet z agresywnymi środkami chemicznymi. Są wyposażone w regulator przepływu umożliwiający zmianę wydajności w zakresie od 0,3 - 15 l/h. Nawet przy największej wydajności wielkość kropel nigdy nie przekracza 30 u.

 

Neburotor dzięki możliwości obrotu nawet o  360° podwaja swój zasięg.

 

EWABO FOG-ADD: nośnik mgły

 

Dodatek wspomagający proces zamgławiania preparatów rozpuszczalnych w wodzie. Znacznie poprawia słabe właściwości zamgławiające wody, będącej rozcieńczalnikiem wielu preparatów owadobójczych, dezynfekcyjnych oraz innych służących do zabiegów higienicznych. Stosować w stężeniu około 10% w stosunku do ilości zamgławianego preparatu, np. ALDEKOLU DES 03.

 

 MYCIE I DEZYNFEKCJA HALI UPRAWOWEJ

Dezynfekcja po zakończonej uprawie

 

- podłoże po zakończonej uprawie zlać preparatem dezynfekcyjnym ALDEKOL DES 03 w stężeniu 0,5% w ilości 0,2l/m2 w celu zapobieżenia ewentualnemu przeniesieniu się chorób na inne hale uprawowe;

- usunąć kostki;

- usunąć wszelkie resztki i pozostałości ze stelaży i posadzki.

Mycie

- środki myjące: EWABO MULTICLEAN, EWABO INDUSTRIEREINIGER

- wszystkie preparaty myjące mogą być stosowane do ręcznego i mechanicznego mycia w stężeniu 0,5%. W przypadku silnego zabrudzenia zaleca się zwiększyć stężenie do 1%. Idealnie nadają się do tego myjki wysokociśnieniowe (ą50 atm.) z 25° dyszą i wydatku wody ok.1000 l/h. Przy oprysku odstęp od mytego obiektu powinien wynosić ok. 10-30 cm.

- Sposób wykonania:

* konstrukcje nie zamontowane na stałe (jak półki, skrzynki, sprzęt używany przy zbiorach) należy zdemontować i myć w oddzielnym, przeznaczonym specjalnie do tego miejscu;

* wszystkie powierzchnie hali uprawowej, w tym stelaże, należy pokryć wodą z dodatkiem środka myjącego. Pozwala zredukować to zużycie wody oraz ułatwia działanie środka dezynfekcyjnego;

* na zakończenie (myte powierzchnie nie powinny do tego czasu wyschnąć), Hale uprawowe , oraz wszystkie jej powierzchnie, należy gruntownie spłukać czystą wodą;

* po zakończeniu mycia, urządzenia niezamontowane na stałe należy powtórnie zainstalować w hali.

 

Dezynfekcja właściwa

 

- po opróżnieniu i umyciu hali stosować do dezynfekcji ALDEKOL DES 03. Zalecana dawka wynosi 1 litr ALDEKOLU DES 03 na 1.000 m3 kubatury zamgławianej hali, co odpowiada w przybliżeniu 0,5% stężeniu ALDEKOLU DES 03 w przypadku stosowania innych metod. Jeżeli hala wyposażona jest w nieruchomy sprzęt, dawkę należy podwoić (2 litry na 1.000 m3).

 

- Sposób wykonania:

* dezynfekowane powierzchnie powinny być lekko wilgotne;

* dezynfekcję przeprowadzić przy pomocy:

• zamgławiaczy elektrycznych NEBULO lub NEBUROTOR, przy których stosowaniu 1 litr ALDEKOLU DES 03 należy rozcieńczyć w 5 litrach wody.

UWAGA: Stosując wymienione urządzenia należy podnieść temperaturę hali do minimum +25°C.

• zamgławiaczy termicznych (tzw. „ciepła chmura”) – TF-35, TF-60 - z dodatkiem preparatu wspomagającego proces zamgławiania, np. FOG-ADD. Stosując te urządzenia, 1 litr ALDEKOLU DES 03 należy rozcieńczyć w 1 litrze wody.

- tak zamgławione hale  najlepiej pozostawić na noc szczelnie zamknięte, rano (przed przystąpieniem do dalszych czynności) dobrze wywietrzyć.

 

Dezynfekcja bieżąca

 

- pojemnik (mata) dezynfekcyjny przy wejściu do hali powinien być wypełniony 2,5%-owym roztworem ALDEKOLU DES 03. Zawartość należy wymieniać 2 razy w tygodniu;

- dobrym zabiegiem profilaktycznym jest częste spłukiwanie posadzki wodą z niewielkim dodatkiem środka dezynfekującego, np. ALDEKOLU DES LB w stężeniu 0,1%.

 

 

MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

 

W celu niedopuszczenia do przetrwania chorób i szkodników w pomieszczeniach towarzyszących w uprawie grzybów (jak łączniki, korytarze, itp.) należy je regularnie myć i dezynfekować (najlepiej raz w tygodniu).

Mycie

- środki myjące: EWABO MULTICLEAN, EWABO INDUSTRIEREINIGER

- Wszystkie preparaty myjące mogą być stosowane do ręcznego i mechanicznego mycia w stężeniu 0,5%. W przypadku silnego zabrudzenia zaleca się zwiększyć stężenie do 1%. Idealnie nadają się do tego myjki wysokociśnieniowe (ą50 atm.) z 25° dyszą i wydatku wody ok.1000 l/h. Przy oprysku odstęp od mytego obiektu powinien wynosić ok. 10-30 cm.

 

Sposób wykonania:

* wszelkie konstrukcje i narzędzia nie zamontowane na stałe należy zdemontować i myć w oddzielnym, przeznaczonym specjalnie do tego miejscu;

* wszystkie powierzchnie należy pokryć wodą z dodatkiem środka myjącego. Pozwala zredukować to zużycie wody oraz ułatwia działanie środka dezynfekcyjnego;

* na zakończenie (myte powierzchnie nie powinny do tego czasu wyschnąć) wszystkie powierzchnie, należy gruntownie spłukać czystą wodą;

* po zakończeniu mycia, urządzenia nie zamontowane na stałe należy powtórnie zainstalować.  

 Dezynfekcja właściwa

- zdezynfekować pomieszczenia towarzyszące roztworem ALDEKOLU DES 03. Zalecana dawka wynosi 1 litr ALDEKOLU DES 03 na 1.000 m3 kubatury zamgławianego pomieszczenia, co odpowiada w przybliżeniu 0,5% stężeniu ALDEKOLU DES 03 w przypadku stosowania innych metod. Jeżeli pomieszczenie wyposażone jest w nieruchomy sprzęt, dawkę należy podwoić (2 litry na 1.000 m3).

 

 Sposób wykonania:

* dezynfekowane powierzchnie powinny być lekko wilgotne;

* dezynfekcję przeprowadzić przy pomocy:

• zamgławiaczy elektrycznych NEBULO lub NEBUROTOR, przy których stosowaniu 1 litr ALDEKOLU DES 03 należy rozcieńczyć w 5 litrach wody.

UWAGA: Stosując wymienione urządzenia należy podnieść temperaturę hali do minimum +25°C.

• zamgławiaczy termicznych (tzw. „ciepła chmura”) – TF-35, TF-60 - z dodatkiem preparatu wspomagającego proces zamgławiania, np. FOG-ADD. Stosując te urządzenia, 1 litr ALDEKOLU DES 03 należy rozcieńczyć w 1 litrze wody.

- tak zamgławione pomieszczenia najlepiej pozostawić na noc szczelnie zamknięte, rano (przed przystąpieniem do dalszych czynności) dobrze wywietrzyć.

    Dezynfekcja bieżąca

- pojemnik (mata) dezynfekcyjny przy wejściu do pomieszczeń powinien być wypełniony 2,5%-owym roztworem ALDEKOLU DES 03. Zawartość należy wymieniać 2 razy w tygodniu;

- dobrym zabiegiem profilaktycznym jest częste spłukiwanie posadzki wodą z niewielkim dodatkiem środka dezynfekującego, np. ALDEKOLU DES LB w stężeniu 0,1%.

 

MYCIE I DEZYNFEKCJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Zdemontować ruchome półki.

Gruntownie spłukać wodą (można dodać EWABO INDUSTRIEREINIGER w stosunku 1:200), aby usunąć wszelkie pozostałości.

Poddać kąpieli/moczeniu w 0,5% roztworze ALDEKOLU DES 03 przez ok. 15 minut.

Zamontować z powrotem na miejscu.

UWAGA: W przypadku, gdy elementy drewniane zamontowane są na stałe zaleca się przed dezynfekcją całej hali, zlać półki drewniane 0,5% roztworem ALDEKOLU DES 03 przy pomocy opryskiwaczy plecakowych. W ten sposób zapewnia się lepsze, wgłębne działanie preparatu.

Opisany powyżej schemat postępowania można zastosować do wszelkich narzędzi drewnianych, używanych przy produkcji grzybów. Regularna dezynfekcja (najlepiej raz w tygodniu) zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się chorób.

MYCIE I DEZYNFEKCJA SKRZYNEK  DO TRANSPORTU GRZYBÓW.

Ponieważ skrzynki znajdują się niemal w ciągłym ruchu pomiędzy poszczególnymi halami produkcyjnymi i między producentem a odbiorcą wymagają wzmożonej kontroli czystości i zapewnienia jak najlepszej higieny, aby zapobiec możliwości przedostania się chorób (szczególnie trichodermy i penicilium) oraz szkodników w miejsca od nich wolne.

Należy zatem:

Po każdym odbiorze skrzynek, zanim trafią do hal produkcyjnych, gruntownie je umyć:

* w przypadku mycia mechanicznego roztworem EWABO KISTENREINIGER o stężeniu 0,5%;

* w przypadku mycia ręcznego roztworem EWABO INDUSTRIEREINIGER o stężeniu 0,5%.

Dokładnie spłukać czystą wodą.

Po wyschnięciu nadają się do użytku.

W celu wykonania procesów mycia i dezynfekcji można stosować inne dostępne na rynku , nie wymienione w tym opracowaniu preparaty , o podobnym działaniu .

Dołączona tabela przedstawia ogólną charakterystykę dostępnych preparatów .

PRZED WSZELKIMI ZABIEGAMI MYCIA I DEZYNFEKCJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI BHP PODANYMI PRZEZ PRODUCENTA NA OPAKOWANIU (dotyczy również używanego sprzętu).

 

 

www.grzyby.info   Egzotyczne grzyby w Twoim domu .

               

Mycomed - Medicinal Mushrooms Biosystem.